Ogłoszenia

  1. Dziękujemy sprzątającym  z Gwarka. Prosimy o sprzątanie w piątek mieszkańców Toporni i Hamerni.
  2. W Gościu niedz. o imigrantach na Lampedusie oraz armeńskim klasztorze.
  3. Jutro odpust św.Maksymiliana- przez trzy dni świętujemy więc porządek niedzielny mszy świętych.
  4. Starosta przysuski zaprasza na dożynki w Gielniowie 20.08, które rozpocznie msza św.o godz.12.
  5. Mariówka zaprasza dziewczęta na rekolekcje w dn. 22-25 sierpnia. szczegóły w gablocie.