Ogłoszenia

 Adres i Numer Rachunku Bankowego Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze,

  ul. Majora Hubala 20, 26-400 Przysucha :

 Bank PEKAO SA O/Przysucha 10 1240 5729 1111 0000 5055 3992

  1. Dziękujemy za sprzątanie świątyni i kwiaty mieszkańcom z ul. Targowej 58 i 58 a . Prosimy o sprzątanie kościoła w piątek wieczorem mieszkańców z ul.Skowyry i Akacjowej
  2. Dziękujemy za 1 ofiarę inwestycyjną na kościół.
  3. Polecamy GN. w którym przeczytamy o tym że Bóg zaprasza nas do współpracy pomimo naszych słabości i grzechów i o tym jak czytanie dzieciom wpływa na ich przyszłość.
  4. Nadal przyjmujemy na wypominki za naszych zmarłych.
  5. Zapraszamy na czwartkową adoracje, piątkowy film biblijny i sobotni różaniec za zmarłych.