Ogłoszenia

 Adres i Numer Rachunku Bankowego Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze,

  ul. Majora Hubala 20, 26-400 Przysucha :

 Bank PEKAO SA O/Przysucha 10 1240 5729 1111 0000 5055 3992


  1. Dziękujemy za sprzątanie świątyni  mieszkańcom z ul. Hubala 35

Prosimy o sprzątanie kościoła w piątek wieczorem mieszkańców z ul. Hubala 37

  1. W Gościu niedz. dziś o nowoczesnych formach jałmużny oraz papieskich rekolekcjach. Jest też nowy nr pisma Mały Gość Niedzielny
  2. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątki: dzieci i młodzież o 16, dorośli o 17.20
  3. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz.16.15
  4. W związku z przepisami RODO przypominamy, że wszelkiego rodzaju zaświadczenia kancelaryjne wydajemy samym osobom zainteresowanym. Wyjątkowo jest to możliwe na zasadzie upoważnienia indywidualnego konkretnych osób.
  5. Dziś można złożyć ofiarę do puszki na wsparcie dla misjonarzy.