Ogłoszenia

 Adres i Numer Rachunku Bankowego Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze,

  ul. Majora Hubala 20, 26-400 Przysucha :

 Bank PEKAO SA O/Przysucha 10 1240 5729 1111 0000 5055 3992

  1. Dziękujemy za sprzątanie świątyni i ofiarę  mieszkańcom z ul Skowyry 34 Prosimy o sprzątanie kościoła w piątek wieczorem mieszkańców z ul. Sikorskiego 9
  2. Dziękujemy za 4 ofiary inwestycyjne na kościół.
  3. W Gościu niedz. dziś obrazek z modlitwą męża za żonę
  4. Wizyta duszpasterska jutro

14.01 I od godz. 9. Ul.Hubala 27 i Hubala 41

                             II od godz. 9 ul.Hubala 35 i Hubala 43

Oraz  wizyty uzupełniające. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii.

Za wszystkie dotychczasowe spotkania, rozmowy, ofiary, wspólną modlitwę, poświęcenie mieszkania oraz pragnienie podtrzymywania więzi z parafią bardzo dziękujemy.