Małżeństwo

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

 

Małżeństwo jest świętą rzeczywistością. Od chwili ślubu dwoje ludzi wędruje wspólną drogą, poprzez wspólne zamieszkanie, dążenie do osiągnięcia godnego poziomu życia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego uświęcenia. Sakrament małżeństwa daje małżonkom zdolność i stałą gotowość do wszelkich poświęceń i ofiar. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

 

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary, jest wspólnotą łaski, modlitwy i miłości chrześcijańskiej.

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa- W DZIEŃ POWSZEDNI  (OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY ) O GODZ.16.00!!! (Rezerwacja terminu ślubu może odbyć się w dowolnym, wcześniejszym czasie)

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

 

  1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania
  2. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskich.
  4. Dowody osobiste.
  5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny 6 miesięcy).
  6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.(Licencja)
  7. W przypadku nieletniej narzeczonej, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
  8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka
  9. UWAGA: zgodnie z postanowieniem biskupa radomskiego od 2017r. każda osoba przygotowująca się do ślubu powinna przejść przygotowanie 10 spotkań cotygodniowych (niezależnie od katechezy i tzw.kursu przedmałżeńskiego w szkole). Spotkania takie odbywają się w każdym dekanacie naszej diecezji.Pierwszy cykl rozpocznie się w Skrzyńsku 21.10.2017 o godz.10. Jeśli ktoś przebywa poza Przysuchą moze pytać o takie przygotowanie w miejscu przebywania.