• Rodziny Nazaretańskie


  Czym jest RRN?

  Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.


  Zawierzenie Matce Bożej

  U podstaw duchowości RRN leży Ewangelia, realizowana - za wzorem Chrystusa - w sposób radykalny w życiu, postawie i myśli. Fundamentalną zasada Ruchu jest dążenie do komunii z Chrystusem - Odkupicielem. Komunia ta oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa. W RRN w sposób szczególny akcentuje się naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, praktykowanym w aspekcie duchowym - jako wolność od przywiązań i oparcie się na Bogu oraz w pokorze. Innym szczególnym rysem duchowości Rodzin Nazaretańskich jest traktowanie własnej słabości jako drogi do nawrócenia. Tam gdzie jesteśmy słabi, nie możemy podołać jakimś zadaniom, dążąc do komunii z Matką Bożą, prosimy Ją, aby zrobiła to za nas. Maryja rozumie naszą słabość, jest naszą Matką. Matka Boża jest dla członków RRN Matką Kościoła, dlatego zawierzają się Jej na wzór św. Jana Apostoła i dążą do Boga poprzez życie w komunii z Nią. Właśnie ten rys duchowości maryjnej jest powodem uniwersalizmu Ruchu Rodzin Nazaretańskich i jego przyjęcia na całym świecie.

  Apostolstwo w RRN

  Apostolstwo rodziny jest jednym z głównych apostolskich celów Ruchu. Ma ona na celu formowanie postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie współczesnemu człowiekowi.

  Rodzinność w RRN

  Dostępnym dla wszystkich wzorem do naśladowania jest dla członków wspólnoty Święta Rodzina żyjąca w Nazarecie. Rodzina, dla członków naszego Ruchu, jest środowiskiem, w którym wszyscy winni jednoczyć się z Bogiem, ma być wspólnotą, której zadaniem jest dążenie jej członków do coraz ściślejszej, osobowej więzi z Ojcem Niebieskim. Koncepcja rodzinności w Ruchu Rodzin Nazaretańskich charakteryzuje się radykalnym nakierowaniem na Boga.

  O Ruchu Rodzin Nazaretańskich

  Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dajczer (ur. 1931), który wraz z ks. dr Andrzejem Buczelem (1951 - 1994) i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. Pomimo międzynarodowego charakteru Ruch funkcjonuje w oparciu o strukturę diecezjalną, podkreślając więź z Kościołem lokalnym. W diecezjach kierują nim księża moderatorzy mianowani przez biskupów diecezjalnych. Członkowie Ruchu spotykają się we wspólnotach parafialnych, bądź specjalistycznych, np. dziecięcych, gimnazjalnych, młodzieżowych, studenckich, młodych małżeństw, grupach zawodowych (lekarzy, prawników, nauczycieli, artystów, polityków, niepełnosprawnych). Wspólnotami kierują świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw duchowych z kapłanami. Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich czerpie swoją inspirację z Ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie, wyborach. Cechują ją:

  • chrystocentryzm: wyrażający się w dążeniu do pełnej komunii z Chrystusem Odkupicielem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa (Akt całkowitego oddania się na służbę Chrystusowi w Jego Świętym Kościele)
  • ideał Nazaretu realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu
  • eucharystyczność wyrażająca się częstym (w miarę możliwości - codziennym) uczestnictwie we Mszy św. oraz stałej łączności z darem Eucharystii
  • umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga
  • maryjność wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła (Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi)
  • eklezjalność: członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą w hierarchii Kościoła partykularnego szczególny kanał łaski, z którego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec biskupów.
  Liczba artykułów:
  1