Chrzest

Obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: "JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO".

W celu zgłoszenia dziecka do chrztu jeden z rodziców zgłasza się do kancelarii z aktem urodzenia dziecka oraz zaświadczeniami rodziców chrzestnych w tygodniu poprzedzającym chrzest , w dniu powszednim ( od poniedziałku do soboty) o godz.16.00.

Chrzest w naszej parafii jest udzielany podczas sumy, wobec całej wspólnoty parafialnej.

 

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

 

Rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

  1. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);
  2. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
  3. należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

 

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka.
  2. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).
  3. Zaświadczenie o zawarciu sakramentalnego małżeństwa przez rodziców dziecka.