Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

 

 • Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 • Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;
 • Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym;
 • Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
 • Modlitewne wspieranie wspólnoty.

 

Środki:

 • Modlitwa – „Koronka”, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Godzina Święta, Nowenna, Msza Święta oraz Komunia Święta
 • Słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym
 • Czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możliwości spieszyć im z właściwą pomocą we własnym zakresie lub poprzez wspólnotę

 

Zobowiązania:

 • Starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego
 • Ufać Miłosierdziu Bożemu
 • Głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże
 • Posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego
 • Każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwę)
 • Raz w miesiącu w miarę możliwości uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego

 

Uczynki Miłosierdzia:

 1. Upominać grzesznych.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.

 

Jeśli chcesz, by Bóg mógł działać w Twoim życiu, powierz je Jezusowi i Jego Miłosierdziu, bo jak powiedział św. Faustynie ocali każdego, kto oddaje się jego Miłosierdziu:    

 

 

M O D L I T W A   Z A W I E R Z E N I A
J E Z U S O W I   M I Ł O S I E R N E M U

 


Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

 

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociagać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

 

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłośc, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

 

Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!

 

Amen

  I odmawiaj Koronkę do Bożego Miłosierdzia za tych, których kochasz.


 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

 


Jezu, ufam Tobie!

 


 

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.