Dlaczego czytać
Pismo Święte?

 

Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię dokładnie pokieruję. Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy wyłączymy telefon? Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy, tak rzadko ten "boży telefon" nosimy ze sobą. Zmieńmy to! Bóg do Ciebie dzwoni! ODBIERZESZ ? Odkrywaj serce Boga w słowach Boga (Św. Grzegorz Wielki).

 

Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim "Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga". Krąg Biblijny to miejsce gdzie "Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism" (Grzegorz Wielki). "Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana". W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie"On, - Duch Prawdy" szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20 Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz,bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia "SŁOWO W CIAŁO". (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy "rosnąć" na Jego podobieństwo. (J 3,3)

 

 

 

W Piśmie Świętym należy szukać prawdy a nie pięknych sformułowań. Biblia powinna być czytana w tym duchu, w jakim była napisana. Mamy szukać w Piśmie Świętym raczej pożytku niż subtelności stylu. Równie chętnie powinniśmy czytać książki pobożne i proste, jak wzniosłe i głębokie. Nie bierz pod uwagę tego czy jakiś pisarz ma większą lub mniejszą sławę i czy ma większą czy mniejszą wiedzę, lecz niech cię do czytania pociąga raczej miłość samej prawdy. Nie pytaj, kto to powiedział, ale uważaj na to, co powiedział. "ludzie przemijają, lecz prawda Pańska trwa na wieki"" (Ps 117,2). Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi. W czytaniu Pisma św. przeszkadza nam często nasza ciekawość, chcemy bowiem zrozumieć i roztrząsać to, co należy przyjąć w prostocie ducha. Jeśli chcesz odnieść korzyść, czytaj pokornie z prostotą i wiarą. Nie chciej też kiedykolwiek posiadać rozgłosu naukowego. Pytaj chętnie i słuchaj w milczeniu słów ludzi świętych, nie odrzucaj lekceważąco przypowieści starszych, bez przyczyny bowiem nie są głoszone (Syr 6,35; 8,9). Jezus zachęca nas do naśladowania swego życia i obyczajów (J 8,12), jeśli naprawdę chcemy być oświeceni i wolni od wszelkiej ślepoty serca. Najważniejszym więc ćwiczeniem naszym powinno być rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Jego nauka przewyższa wszystkie nauki świętych; a kto posiada w sobie ducha tej nauki, zawsze będzie umiał w niej znaleźć mannę ukrytą (Ap 2,17). Szczęśliwy do kogo prawda trafia bezpośrednio, sama mocą swoją i kto jej nie musi wygrzebywać ze słów przemijających lub ze znaków.

[Tomasz a Kempis Naśladowanie Chrystusa]

 

 

 

Ci, którzy czytali Pismo Święte przed nami stwierdzają ponadto, że ogromną pomocą w indywidualnym czytaniu jego tekstów jest należenie do kręgu biblijnego - do grupy osób, które regularnie się spotykają, by razem czytać i pogłębiać znajomość Biblii. Są to spotkania wynikające z pobudek nadprzyrodzonych: ci, którzy się gromadzą – przychodzą kierowani miłością do Pana Jezusa. Dlatego też On sam jest na takim spotkaniu szczególnie obecny i szczególnie obdarza łaskami swojego Ducha Świętego, stosownie do zostawionej uczniom obietnicy: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje - tam JESTEM pośród nich (Mt 18,20). Jezus wysłuchuje wszystkiego, o co na takim spotkaniu wspólnie prosimy (Mt 18,19) - szczególnie, kiedy prosimy o światło Ducha Świętego. (Łk 11,13). Czynne uczestnictwo w kręgu biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd pragnienia.

[O. Ludwik Mycielski, O.S.B, z książki: JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE ]

 

 

 

Jak czytać i gdzie czytać. Warto mieć przy sobie całą Biblię albo tylko Nowy Testament. Gdziekolwiek i kiedykolwiek mamy nieco czasu, to możemy go wykorzystać na czytanie (zobacz Dz 8,28 i Ef 5,16). Trzymaj się takich zasad: postanów sobie, że każdego dnia naprawdę spędzisz choćby tylko kwadrans w spokoju i z Bogiem (Dz 17,11). Nie jest najważniejsze, jaką porę dnia obierzesz, rankiem jednak jesteśmy najbardziej wypoczęci i wyciszeni (Mr 1,35). Czytaj Biblię w spokoju, nigdy z pośpiechem. Nie przechodź dalej bez zastanowienia się nad tym co przeczytałeś, ale rozważaj to w swoim sercu (Ps 119,15.27.48.148). Proś Boga o zrozumienie Jego Słowa, nikt bowiem nie może Ci go lepiej wyjaśnić od Tego, kto przecież kazał je spisać (Mt 11,25). Rozważaj przy czytaniu, co te słowa mówią Ci osobiście. Czytaj je tak jak gdyby te słowa były napisane tylko do Ciebie. To Boże przesłanie skierowane jest właśnie do Ciebie. Przy ostrzeżeniach pomyśl: to dotyczy mnie. Przy obietnicach możesz pomyśleć: one są dla mnie. W modlitwie omów z Bogiem to, co przeczytałeś. Czytaj całą Biblię fragmentami, po kolei i idź coraz dalej. Kiedy zakończysz, zacznij od początku. Zobaczysz, że będzie ona dla Ciebie coraz bardziej wartościowa i coraz piękniejsza. Miejsc które są dla Ciebie szczególnie drogie i ważne naucz się na pamięć; będą one dla Ciebie zawsze wielkim błogosławieństwem (Ps 119,11).

Znany podróżnik Marek Kamieński, polarnik, autor książek, fotograf, przedsiębiorca. Pierwszy i jedyny człowiek na Świecie, który zdobył oba Bieguny Ziemi, w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz. Gdy idzie w tak daleką niebezpieczną wyprawę zabiera z sobą tylko niezbędne rzeczy ... ale też zabiera z sobą Biblię "Wiara i modlitwa pomaga mi bardzo w polarnych sukcesach, bo Bóg dawał mi siłę, a modlitwa umacniała mnie. W moim bagażu jest zawsze miejsce na Biblię."...


 

 

Jeżeli by spróbować zrozumieć słowa Boga i napełnić nim swoje życie poszli byśmy mały krok do przodu. Gdyby zacząć działać i życ w/g Pisma Świętego? dalej, by wiedzieć co ten do którego co dzień się modlisz ma ci do powiedzenia?, aby Jemu poświęcić trochę swojego czasu tak jak On poświęcił go tobie stwarzając cię?, by móc być bliżej Niego sercem? w którym będziesz nosił Jego słowa, i w końcu by mieć Go na ustach gdy życie pokrzyżuje twoje plany...

 

Wtedy tylko powiesz... aha, przecież ja wiem o co tu chodzi i pójdziesz dalej pełen sił uśmiechu i wiary w to jedno twoje życie - nie strać go głupio zacznij już dziś

 

Czy czytanie sprawia ci tyle trudności że masz problem by spróbować zbliżyć się do Boga?

 

Jak zacząć czytać Pismo Św.?

 

Nie zaczynaj czytania Biblii tak jak się zaczyna inne książki - od początku. Najlepiej zacząć od Dziejów Apostolskich. Potem listy św. Janacztery EwangelieListy PawłoweListy Apostolskie. Apokalipsę raczej odłóż na koniec: do czasu, kiedy zapoznasz się bliżej z apokaliptycznym gatunkiem literackim u proroków, zwłaszcza u Daniela iEzechiela. Starego Testamentu, nie należy czytać od Księgi Rodzaju, gdyż wbrew pozorom pierwszych 11 rozdziałów tej Księgi - to najtrudniejsze rozdziały Biblii. Proponowana jest kolejność od Ksiąg najbliższych nam czasowo: MądrościSyrachaMachabejskiePrzysłów,HiobaPsalmów. Z czasem zrozumiesz, że oba Testamenty stanowią jedną zwartą całość, co tak wyraźnie podkreśla KKK (120-130).

[O. Ludwik Mycielski, O.S.B, z książki: JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE ]

 

 

Ile godzin potrzeba by przeczytać Biblię?

 

Biblia zawiera mniej więcej trzy miliony liter, 31 000 wersetów oraz 1 189 rozdziałów. By przeczytać Stary Testament potrzeba około 38 godzin, przeczytanie Nowego Testamentu wymaga 11 godzin. Razem potrzeba więc 48 godzin, by przeczytać całą Biblię. Gdyby chcieć przeczytać w takim tempie w jakim się normalnie mówi, potrzeba by do tego 70 godzin i 40 minut. Jeśliby ktoś każdego dnia czytał cztery rozdziały, wtedy doszedłby przez jeden rok do końca Biblii.


 

 

 

 

Wspólnota Przymierza "EGEIRO" proponuje następujący roczny plan czytania, który możesz znaleść na ich stronie:

 

 
 

Zamieszczone na stronie Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej komentarze do codziennych czytań pragną ukazać to, czego nauczał i co czynił Jezus w szerokiej perspektywie uniwersalnej Prawdy, którą według dokumentów II Soboru Watykańskiego znajdujemy we wszystkich wielkich tradycjach religijnych i duchowych świata. 

http://www.wccm.pl/index.php?id=413 

Prezentacje z strony Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, - pełna informacja o wspólnocie, metodzie i sposobie modlitwy.

WCCM Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijanskiej

Medytacja Jako Modlitwa

 

 

Chrześcijański Serwis www, "Mateusz" zamieścił na swoich stronach informacje o tekstach czytanych w kościele każdego dnia. Link do strony znajduje się poniżej: 

http://www.mateusz.pl/czytania/

 

 

Wspólnota Taize proponuje na swoich stronach medytacje Biblijne jako propozycje szukania Boga w ciszy i w modlitwie, w życiu codziennym:


Modlitwa przed lekturą Pisma Świętego 


Duchu Święty, ożywczy płomieniu miłości i prawdy! Przystępuję do lektury Pisma Świętego. Otwieram Świętą Księgę, całuję jej stronicę i czytam…

Przyzywam najpierw Twojej obecności, Duchu Święty, który otwierasz serce i umysł na zrozumienie i przyjęcie świętego tekstu. W tych literach dostrzegam moje "jestem". Widzę tutaj moje życie i jego głęboki sens. Pragnę odkrywać, co mówi Duch do Kościoła… 

Proszę Cię o mocną wiarę, bez której Księga milczy. Proszę Cię o nadzieję, z którą święty tekst prowadzi do spotkania z osobą Jezusa. Proszę o miłość, która życiodajnym ciepłem i energią pozwala roznosić jej piękno i cel. 

O, Księgo Błogosławiona - Ziemio Święta, przez którą idę rytmem swoich dni, zatrzymując się jak przy studni, by zrosić spieczone usta żywą wodą dającą orzeźwienie i siłę do głoszenia "na dachach" o Prawdzie, którą jest sam Jezus, nasz Pan!

Błogosławię Cię, Księgo Nadziei, dzięki której wiem, jak żyć i co czynić, by nie zasnąć w wierze i nie stracić widoku przechodzącego obok Pana. 

Raduję się Tobą, Księgo Sensu, bo kiedy czytam Ciebie, to widzę Pana mojego życia, który wskazuje drogę światła we mgle współczesnych dramatów.

Kocham Cię, Księgo Życiodajna zwrócona w cztery strony świata. Niech Twoje Słowo przenika mnie do szpiku kości, bym poruszony Twoją żywą literą odsłaniał w sobie i w innych wartość prawdziwego życia, które w Tobie ma początek i koniec, bez końca. Księgo Wieczna - prowadź! 

Maryjo, Panno Słuchająca, Ty, o Matko pójdź ze mną po drogach świętej ziemi tekstów, które mając zapach nardu, szafranu i cynamonu, prowadzą do najpiękniejszej woni - bliskości Boskiego Wędrowca: Jezusa Chrystusa - Jedynego Zbawiciela świata. 

Pójdźmy już, by czytając tą świętą ziemię ciągle na nowo zaczynać prawdziwie żyć. Amen!.

ks. Tomasz